ZOEKOPDRACHT NAAR

Overzicht uitgevers Overzicht uitgevers
TREFWOORDEN
BEDRIJVEN / ISIN
Type informatie
BEDRIJFSSECTOR

Zoekopdracht starten  GEAVANCEERD ZOEKEN

COMPARTIMENTEN / INDEXEN

Frankrijk
Amerika
Azië
Oceanië
Afrika
Europa

CAC 40 NIEUWS

FEEDS

Mijn RSS Mijn Google Microsoft Live Mijn Yahoo

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Wettelijke vermeldingen

Uitgever:
Labrador
8 rue Lantiez
75017 Paris France

Tel: (+)-33-(0)1 53 06 30 80
Fax: (+)-33-(0)1 53 06 63 58

Handelsregister Parijs B 384 362 182.
Hoofdredacteur:
Laurent Rouyrès, Algemeen Directeur van Labrador

Hostingbedrijf:

OXYA
http://www.oxya.com/

Waarschuwing


De inhoud van deze website met inbegrip van de persberichten en de periodieke verslagen met informatie over de bedrijven, de data en andere informatie, wordt ‘als zodanig’ door Labrador en haar derdeleveranciers enkel voor uw persoonlijke informatie verstrekt en de inhoud is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Labrador sluit hierbij uit, binnen de grenzen van de toepasbare wetgeving, om het even welke uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van en zonder beperking, alle impliciete garanties betreffende marketing, de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de geleverde inhoud en de geschiktheid ervan voor een bepaald gebruik.

Labrador en haar leveranciers van de inhoud kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte veroorzaakte schade door het gebruik van deze website en de documenten die het bevat, in het bijzonder betreffende de toepassing, de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid ervan.

Hoewel Labrador, in de mate van het mogelijke, ernaar streeft om een betrouwbare inhoud van de bedrijven en van haar derdeleveranciers te verkrijgen, garandeert zij niet de nauwkeurigheid van de adviezen of meningen die door laatstgenoemden worden gegeven en zal zij hiermee niet noodzakelijkerwijze instemmen.

De functies die in deze website en in haar data zijn opgenomen, zijn niet tegen een onderbreking, noch tegen werkingsfouten gegarandeerd. De kosten veroorzaakt door het gebruik van deze website met betrekking tot diensten, reparaties of correcties op verzoek van de gebruiker, worden door laatstgenoemde gedragen.

Deze website beschikt over links die naar andere websites kunnen verwijzen en waarvoor u mogelijk interesse heeft, maar dat wil niet zeggen dat Labrador hun inhoud goedkeurt en Labrador wijst elke verantwoordelijkheid ten opzichte van deze websites af.


Bescherming van de website


De inhoud van de website, met inbegrip van in het bijzonder de teksten, beelden, logo's, handelsmerken, pictogrammen, geluid, software noodzakelijk voor de werking van de website, evenals om het even welke andere inhoud van de website (hierna: “de Inhoud”), zijn door de bepalingen van het Franse Wetboek Intellectueel Eigendom beschermd, waarin is vastgesteld dat de gebruikers van de website, onder voorbehoud van wat de wet uitdrukkelijk beschikt, geen enkel recht verkrijgen op de Inhoud.

De gebruikers van de website verbinden zich ertoe om de website buiten elk ander doel voor strikt persoonlijke doeleinden te gebruiken. De gebruikers van de website ontzeggen zich dus in het bijzonder om het geheel of een gedeelte van de Inhoud met een commercieel doel te kopiëren, te wijzigen, te reproduceren, te verkopen, te ruilen, enz.

De gebruikers van de website verbinden zich eveneens tot het behoud van elke vermelding van auteursrechten, handelsmerken of alle andere eigendomsrechten die mogelijk verschijnen op de originele Inhoud en op alle kopieën die de gebruikers van de website een Inhoud zouden kunnen maken.

In overeenstemming met de artikelen L. 341-1 en volgende van het Franse Wetboek van het Intellectueel Eigendom, omgezet in rechte in de Franse richtlijn 96/9/CE van 11 maart 1996 betreffende de wettelijke bescherming van gegevensbestanden, verbiedt Labrador:

  • - de extractie, door permanente of tijdelijke overdracht van het geheel of van een essentieel kwalitatief of kwantitatief deel van de inhoud van de toegankelijke gegevensbestanden van de website op een andere drager, door om het even welk middel (voornamelijk via een robottype of programma) en onder om het even welke vorm daarvan; en
  • - het hergebruiken, door het beschikbaar te stellen aan het publiek van het geheel of van een essentieel kwalitatief of kwantitatief deel van de inhoud van de toegankelijke gegevensbestanden op de website, en onder om het even welke vorm daarvan; en
  • - • de extractie (voornamelijk via een robottype of programma) of het herhaald en systematisch hergebruiken van niet-substantiële kwalitatieve of kwantitatieve delen van de inhoud van de gegevensbestanden op de website, wanneer deze verrichtingen duidelijk de normale voorwaarden voor het gebruik van deze gegevensbestanden overschrijden.

Persoonsgegevens


Labrador is de enige verantwoordelijke entiteit voor de behandeling van de persoonsgegevens op de website www.worldreginfo.com. Deze gegevens worden verzameld met het exclusieve doel om een handelsrelatie aan te gaan met de klanten die ze leveren. Zij kunnen niet worden overgedragen aan derden.

De persoonsgegevens worden gedurende een redelijke periode door Labrador behouden.

In overeenstemming met de Franse wet ‘Informatica en vrijheid’ nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikken de websitegebruikers over een recht tot toegang (artikel 39 van de wet), tot bezwaar (artikel 38 van de wet) en tot rectificatie (artikel 40 van de wet) van de gegevens die hen betreffen. Hierdoor kan elke gebruiker bij de commerciële dienst van Labrador eisen dat de hem betreffende informatie die onjuist, onvolledig, onduidelijk of achterhaald is, dient te worden verbeterd, toegelicht, bijgewerkt of verwijderd. Om deze rechten met betrekking tot dit recht te doen gelden of om een storing van de website www.worldreginfo.comte signaleren, kunt u een brief schrijven naar het volgende adres: Labrador, 8 rue Lantiez, F-75017 Parijs.

Of een e-mail sturen naar: contact-reginfo@labrador-company.com

De website van Labrador is onderworpen aan een aangifte van geautomatiseerde verwerking van gegevens die worden toegepast voor websites bij. de CNIL (Franse autoriteit op het gebied van gegevensbescherming), registratienummer: 1714082 v 0 van 2013/10/25, in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. Bijgevolg is Labrador verplicht om haar gebruikers te informeren dat er een cookie op hun computer geplaatst zal worden wanneer zij de website www.worldreginfo.com. bezoeken. Deze voorziening registreert de gegevens in verband met de navigatiekeuze van de gebruikers op de website. Zij kan de data en verblijfstijden van de website identificeren evenals de geraadpleegde pagina’s, maar zij kan deze niet identificeren en persoonlijke informatie verzamelen.

Copyright 2022 Labrador © - Alle rechten voorbehouden.